แกลเลอรี่

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

โดย ครูดาว และนักเรียนของเรา คุณแพทตี้ เริ่มสาธิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลย

 

185571

Driving 1 Driving 6 driving 5 Driving 4 Driving 2 Driving 3